Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των αποφάσεων, η περίοδος που συνήθως ξεκινάμε καινούρια πράγματα, που βάζουμε στόχους.

Ακολουθούν κάποιες ιδέες- εμπνευσμένες από τις τεχνικές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας- που πιθανόν να σας βοηθήσουν να θέσετε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους σας:

Θέστε στόχους ορίζοντας τους ως αποτελέσματα και όχι ως δραστηριότητες (ορίζετε δραστηριότητα αν πείτε «θα ξεκινήσω Αγγλικά», ορίζετε αποτέλεσμα αν πείτε «θέλω να καταφέρω να συνενενοούμαι στα Αγγλικά με κάποιον ξένο»).

Θέστε στόχους που να είναι τόσο συγκεκριμένοι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το αν επιτεύχθηκαν(ο στόχος «θέλω φέτος να είμαι πιο πειθαρχημένη με το διάβασμα μου» είναι γενικός και αόριστος και δεν μπορεί κανείς να ελέγξει αν πήγε καλά. Συγκεκριμένος στόχος που μπορεί να ελεγχθεί είναι ο εξής: «θα καταφέρω φέτος να διαβάζω για το μεταπτυχιακό 3 ώρες κάθε Σαββατοκύριακο»).

Θέστε ρεαλιστικούς στόχους. Στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ας πούμε είστε μεταπτυχιακός φοιτητής που εργάζεστε κανονικά δεν θα ήταν πολύ ρεαλιστικό να θέσετε στόχο «θα διαβάζω κάθε μέρα 3 ώρες».

Θέστε στόχους που ενέχουν και κάποιο στοιχείο πρόκλησης, που σας ενθουσιάζουν, που απαιτούν λίγο να «υπερβείτε τον εαυτό σας». Οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το κίνητρο είναι πάντα υψηλότερο στους δυσκολότερους στόχους.

Θέστε στόχους που να συμβαδίζουν με τις αξίες σας. Για παράδειγμα ο στόχος: «θα μειώσω τις εξόδους μου για να διαβάσω για το πτυχίο» πρέπει να σκεφτείτε αν συμβαδίζει με τις αξίες σας για τη φιλία, αν συμβαδίζει με την επιθυμία σας να μην « χάνεστε» με τους αγαπημένους σας.

Θέστε στόχους μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι στόχοι που θέτονται να γίνουν «κάποια στιγμή» το πιθανότερο είναι ότι δεν θα επιτευχθούν καθόλου.Προσπαθείστε να ορίσετε χρονικά πλαίσια για την επίτευξη των στόχων σας.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη χρονιά που έρχεται;

Περισσότερα Νέα