Τι πραγματικά θέλω, τι έχω ανάγκη;

Της Άννυς Μπενέτου  Msc, Phd  - Συμβουλευτική & Θετική Ψυχολογία

Τροφή για σκέψη από το έρεισμα.

Σύμφωνα με το μοντέλο Συμβουλευτικής παρέμβασης του G.Egan, ένας τρόπος για να βοηθήσει ο Σύμβουλος τους πελάτες του είναι να κάνει τις λεγόμενες «ερωτήσεις προσανατολισμένες στο μέλλον» (future oriented questions). Οι ερωτήσεις αυτές βοηθούν ουσιαστικά τον πελάτη να απαντήσει στο ερώτημα «Τι πραγματικά θέλω; Τι έχω ανάγκη;»

Δοκιμάστε να θέσετε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις:

  • Πως θα ήταν αυτή η προβληματική κατάσταση αν την διαχειριζόμουν καλύτερα;
  • Ποιες αλλαγές στον τωρινό τρόπο ζωής μου θα είχαν νόημα;
  • Τι θα έκανα διαφορετικά με τους κοντινούς μου ανθρώπους;
  • Ποια είδη συμπεριφοράς θα είχα που δεν έχω αυτή τη στιγμή;
  • Ποια τωρινά είδη συμπεριφοράς θα μειώνονταν ή θα εξαλείφονταν;
  • Τι θα είχα που δεν έχω τώρα;
  • Τι θα κατάφερνα που δεν έχω ακόμη καταφέρει;
  • Πως θα ήταν αυτή η ευκαιρία αν την ανέπτυσσα;

Egan,G (2010). The Skilled Helper. A problem - Management and Opportunity - Development approach to Helping (10th edition). Belmont CA: Brooks Cole.

Περισσότερα Νέα