Μου σύστησαν το παιδί μου να λάβει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, τι σημαίνει αυτό; Ανησυχώ ότι το παιδί μου έχει το παιδί μου κάποιο «πρόβλημα»...

Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, κάποιες φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αλλαγή περιβάλλοντος, αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση, ο ερχομός ενός νέου μέλους στην οικογένεια, η σχολική καθημερινότητα δυσκολεύουν τα παιδιά και συχνά δημιουργούν εντάσεις, επιθετικότητα, θυμούς, απομόνωση, φοβίες, σχολική άρνηση. Το να λάβει ένα παιδί ψυχοθεραπευτική υποστήριξη δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο «πρόβλημα». Σημαίνει απλώς ότι τη συγκεκριμένη στιγμή κάτι το δυσκολεύει και ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που το έχουν παρατηρήσει, που νοιάζονται και που θέλουν με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο να επεξεργαστεί και να επιλύσει τις δυσκολίες του αυτές.

Ποια είναι η κατάλληλη παρέμβαση για το παιδί μου;

Μαζί θα αποφασίσουμε για την κατάλληλη παρέμβαση για τις ανάγκες του παιδιού σας. Αφού ακούσουμε τα δικά σας αιτήματα και τις δικές σας παρατηρήσεις, οργανώνεται μια συνάντηση αξιολόγησης με το παιδί όπου χρησιμοποιούνται τόσο σταθμισμένα ψυχομετρικά μέσα αλλά και μια αλληλεπιδραστική συνέντευξη με το παιδί. Στη συνέχεια ενημερώνεστε για την αξιολόγηση και σας προτείνουμε κατάλληλους τρόπου παρέμβασης που να εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο τις δικές σας, όσο και του παιδιού.

Θα μοιράζεται το παιδί μου πληροφορίες για την οικογένεια μας με τη θεραπεύτρια του;

Ναι, θα μοιράζεται το παιδί σας πληροφορίες με τη θεραπεύτρια του, αλλά αυτό είναι κομμάτι της βοηθητικής διαδικασίας και δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Είναι σημαντικό το παιδί σας να αισθάνεται άνετα να μιλά για ό,τι το προβληματίζει με τη θεραπεύτρια του. Είναι επίσης, πολύ σημαντικό και εσείς να το καθησυχάζεστε και να του εξηγείτε ότι επιτρέπεται να μιλά για όλα. Η θεραπεύτρια του παιδιού σας δεν είναι εκεί για να κρίνει εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας σας. Είναι συνεργάτης σας και θα υποστηρίξει το παιδί σας και εσάς με κάθε τρόπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορώ να ρωτάω το παιδί μου για το περιεχόμενο των συνεδριών του;

Η θεραπευτική σχέση είναι απόλυτα ιδιωτική και προσωπική και κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά. Κάποια παιδιά μοιράζονται πληροφορίες με τους γονείς τους σχετικά με το περιεχόμενο των συνεδριών τους και άλλα όχι, ιδίως οι έφηβοι είναι απόλυτοι σε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να σεβαστείτε την επιθυμία του παιδιού σας και να μην το πιέζετε να μοιραστεί λεπτομέρειες μαζί σας. Κάποιες φορές μετά το τέλος της συνεδρίας μπορεί το παιδί σας να είναι ασυνήθιστα αναστατωμένο και πάλι καλό είναι να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των συνεδριών του. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ενημερωθείτε, η θεραπεύτρια του παιδιού θα σας το επικοινωνήσει, έπειτα από συνεννόηση με το παιδί. Αν το παιδί σας μοιραστεί οτιδήποτε που θέτει το ίδιο ή κάποιο άλλο πρόσωπο σε κίνδυνο, επίσης, θα ενημερωθείτε από τη θεραπεύτρια του παιδιού σας. Εκείνη θα έχει ήδη φροντίσει να συζητήσει με το παιδί σας την παραβίαση της ιδιωτικότητας. Αν πχ. το παιδί μοιραστεί με τη θεραπεύτρια του ότι είναι θύμα ενδοσχολικής βίας, εκείνη θα σας ενημερώσει ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, αφού πρώτα έχει συζητήσει με το παιδί σας τους λόγους για τους οποίους θα μοιραστεί με τους γονείς αυτή την ιδιωτική πληροφορία.

Θα ενημερώνομαι για την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας του παιδιού μου;

Φυσικά και θα ενημερώνεστε ανά τακτά διαστήματα για την πορεία της συμβουλευτικής διαδικασίας. Η θεραπεύτρια του παιδιού σας, χωρίς να παραβιάζει το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας του παιδιού, θα σας ενημερώνει για την πορεία του παιδιού καθώς και τα θέματα τα οποία επεξεργάζεται. Παράλληλα, θα συζητά μαζί πως μπορείτε να συμβάλετε και να λειτουργήσετε βοηθητικά.

Πόσο καιρό διαρκεί η παρέμβαση;

Η διάρκεια των παρεμβάσεων ποικίλει ανάλογα με το είδος της παρέμβασης και την ηλικία του παιδιού. Μετά τη συνάντηση αξιολόγησης θα συναντηθείτε με τη θεραπεύτρια του παιδιού σας και θα ενημερωθείται για την προτεινόμενη διάρκεια. Ενδεικτικά, συνήθως ένα επαρκές διάστημα για ένα παιδί σχολικής ηλικία είναι 32-35 εβδομάδες. Για έναν έφηβο μπορεί και μικρότερο διάστημα να είναι αρκετό. Η διάρκεια των ομάδων ποικίλει ανάλογα με το είδος.

Ομάδες Παιδιών και εφήβων

Κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορούν να δουλευτούν καλύτερα στο πλαίσιο ομάδας. Οι ομάδες που λειτουργούν στο χώρο μας είναι είτε ψυχοεκπαιδευτικές είτε θεραπευτικές.Κάθε είδος ομάδας εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, όλες όμως επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών.
Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες έχουν διττό στόχο. Από τη μια, επιδιώκουν την αλλαγή συμπεριφορών και αντιδράσεων, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά/ οι έφηβοι να αποκτήσουν νέους τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων. Από την άλλη, δρουν στον τομέα της πρόληψης, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά/ τους εφήβους να αποκτήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται σε μελλοντικές προκλήσεις. Στις ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες δίνεται έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και όχι στη βίωση συναισθημάτων και έχουν συγκεκριμένη δομή και οργανωμένες δραστηριότητες. Στο χώρο μας λειτουργούν ομάδες καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων, καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχείρισης συναισθημάτων, διαχείρισης άγχους, θετικών συναισθημάτων. Ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν και η διάρκεια καθορίζεται από το περιεχόμενο.
Στις θεραπευτικές ομάδες ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν είναι μικρός (3-4 άτομα) και συνήθως αφορά δυσκολίες που εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά ή ενήλικες. Κύριο εργαλείο αποτελεί το παιχνίδι και η δημιουργική έκφραση, όπως και στις ατομικές παρεμβάσεις, αλλά χρησιμοποιούνται και δραστηριότητες οργανωμένες από τη θεραπεύτρια όπως η χρήση μιας ιστορίας, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων κα.. Οι ομάδες συνήθως διαρκούν 30-32 εβδομάδες και τα παιδιά που συμμετέχουν παραμένουν σταθερά.