Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, όπως προκύπτει και από τη λέξη, είναι ομάδες που συνδυάζουν εκπαίδευση και ψυχολογία, μάθηση και βιωματική εμπειρία (Brown,2004). Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για ομάδες που στόχο δεν έχουν τη βαθύτερη αναδόμηση και θεραπεία των συμμετεχόντων – όπως σε μια θεραπευτική ομάδα- αλλά την απόκτηση γνώσεων. Η ιδιαιτερότητα των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με συνδυασμό πληροφοριών και ασκήσεων.

Στο ΕΡΕΙΣΜΑ, έχουν διοργανωθεί ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες με θέματα όπως Διαχείριση άγχους, Διεκδικητικότητα, Αποτελεσματική Επικοινωνία, Σχέση Μητέρας – Κόρης. Παρακολούθοντας την ιστοσελίδα μας ή ακολουθώντας μας στο facebook μπορείτε να ενημερώνεστε για τα σεμινάρια που διεξάγονται αυτή την περίοδο.