Δεν υπάρχει πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη δουλειά από το μεγάλωμα μιας οικογένειας.

V. Satir, Πλάθοντας ανθρώπους, σελ. 24

Στο Έρεισμα «αγαπάμε» τους γονείς! Πιστεύουμε ότι το να γίνεις γονιός είναι μία μοναδική ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης, μάθησης και αναστοχασμού. Το μεγάλωμα ενός παιδιού μπορεί να είναι μία διαδικασία πολύ δύσκολη, αγχώδης και κουραστική αλλά μπορεί να γίνει και μία αφορμή για να γευτεί κανείς μεγάλες χαρές και πολλά πολλά θετικά συναισθήματα. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε όσο γίνεται καλύτερα τις δύσκολες στιγμές της γονεικότητας και να μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη «μαγεία» αυτής της περιόδου – όσο είναι καιρός.

Συμβουλευτική Γονέων

Όταν ένας γονιός ανησυχεί για κάποιο παιδί, τα «βήματα» στο ΕΡΕΙΣΜΑ είναι τα εξής.

Α. Συνάντηση με τους γονείς

Στη συνάντηση αυτή οι γονείς εκθέτουν αναλυτικά οτιδήποτε τους απασχολεί. Ο ειδικός, με τις κατάλληλες ερωτήσεις, παίρνει πληροφορίες για τη συμπεριφορά που προβληματίζει, για τον τρόπο χειρισμού των γονιών, τα ερεθίσματα τα πλαίσια και οι άνθρωποι που ενδυναμώνουν ή μειώνουν το πρόβλημα ( π.χ σχολείο – οικογένεια, φίλοι – αδέλφια).

Ακόμη, ο ειδικός παρατηρεί προσεκτικά τις απόψεις του κάθε γονέα, τις ομοιότητες και διαφορές τους αναφορικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τα δυναμικά που φαίνεται να αναπτύσσονται στην οικογένεια σε κάθε φάση.

Μέσα από την πρώτη αυτή συνάντηση, αποφασίζεται αν χρειάζεται ή όχι να γίνει αξιολόγηση του παιδιού.

Αν δεν χρειάζεται αξιολόγηση του παιδιού, ο ειδικός ολοκληρώνει τη συνάντηση δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές στους γονείς και ανατροφοδότηση για οτιδήποτε παρατήρησε. Η Συμβουλευτική Γονέων χωρίς το παιδί μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1-3 συναντήσεις.

Αν χρειάζεται αξιολόγηση του παιδιού, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Β. Αξιολόγηση Παιδιού

Γ. Ψυχοθεραπεία Παιδιού (με παράλληλη Συμβουλευτική Γονέων από άλλον επαγγελματία)

Δ. Ομάδες Παιδιών και Εφήβων

Ομάδες Γονέων

Οι ομάδες γονέων αφορούν στην υποστήριξη των γονέων μέσα στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τους με άλλους γονείς που έχουν παιδιά όμοιας ηλικίας. Στις ομάδες γονέων οι γονείς υποστηρίζονται να συζητήσουν τυχόν δυσκολίες που έχουν με τα παιδιά τους, να γνωρίσουν δεξιότητες και τρόπους χειρισμού καθημερινών καταστάσεων, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους γονείς. Οι ομάδες συντονίζονται από ειδικευμένο επαγγελματία.