Η επιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιώ εντάσσεται στις εκλεκτικές – συνθετικές προσεγγίσεις (Jenkins, 2000). Η προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία είναι, με απλά λόγια, ο «οδηγός» του θεραπευτή για το πως κινείται η διαδικασία μέσα στη συνεδρία. Υπάρχουν πλέον πληθώρα επιστημονικών προσεγγίσεων (Norcross, 2005) στις οποίες ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας καλείται να εκπαιδευτεί προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά την ψυχοθεραπεία. Στη συνθετική προσέγγιση, ο θεραπευτής δεν ακολουθεί μία συγκεκριμένη επιστημονική προσέγγιση αλλά καλείται να εφαρμόσει ένα πλαίσιο – μοντέλο με βάση το οποίο μπορεί να ενσωματώνει τεχνικές και στοιχεία από ποικίλες προσεγγίσεις. Ένα από τα γνωστά μοντέλα – πλαίσια της εκλεκτικής προσέγγισης είναι το μοντέλο τριών σταδίων του GerardEgan (2010). To μοντέλο του Egan εντάσσεται στη θεματική της «διαχείρισης προβλήματος» (problem management) και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα του ατόμου οφείλονται τόσο σε εσωτερικές δυσκολίες όσο και σε ζητήματα που ανάγονται στο πλαίσιο. Είναι ένα πολύ «οργανωμένο» μοντέλο που καθοδηγεί τον θεραπευτή να βοηθήσει τον θεραπευόμενο με αναλυτικά στάδια και αναλυτικές τεχνικές. Η βάση του είναι προσωποκεντρική δεδομένου ότι υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητες για την εγκαθίδρυση της θεραπευτικής σχέσης οι βασικές, πυρηνικές συνθήκες του Rogers ( 1966/2006).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου στο τηλέφωνο 6977 716446

ή στο e - mail : a.benetou@ereisma-psychology.gr