Ο δράσεις μας υποστηρίζονται με σεμινάρια και δράσεις και σε πλαίσια εκτός του κέντρου ΕΡΕΙΣΜΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες πρόσφατες συνεργασίες μας.

  • Συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών σε δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, θετική ψυχολογία.
  • Συνεργασία με την εταιρία Joyful Parents. Ημερίδες Θετικής Ψυχολογίας για γονείς.