Ο δράσεις μας υποστηρίζονται με σεμινάρια και δράσεις και σε πλαίσια εκτός του κέντρου ΕΡΕΙΣΜΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες πρόσφατες συνεργασίες μας.

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας. Η Αγγελική Σουρλαντζή είναι μέλος επιστημονικής ομάδας με επικεφαλή τον επίκουρο καθηγητή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Άκη Γιοβαζολιά, η οποία εργάζεται στην εφαρμογή και ερευνητική διερεύνηση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών δημοτικού σχολείου σχετικά με τους πρόσφυγες και το προσφυγικό ζήτημα.
  • Συνεργασία με τον παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο Dorothy Snot: Η Αγγελική Σουρλαντζή συνεργάζεται από το το 2017 με το Dorothy Snot και παρέχει συμβουλευτική ψυχολογική στήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών σε δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, θετική ψυχολογία.
  • Συνεργασία με την εταιρία Joyful Parents. Ημερίδες Θετικής Ψυχολογίας για γονείς.